Breaking News
You are here: Home » Thủ thuật máy tính » Hướng dẫn cài đặt driver máy in Canon 1210

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Canon 1210

- Kết nối máy in với máy tính bằng Cable USB
- Khởi động máy in
- Màn hình máy tính sẽ hiển thị thông báo “Found New Hardware Wizard
Chọn mục “Install from a list or specific location (Advanced)
sau đó bạn kích vào “Next

- Bỏ lựa chọn “Search removable media (floppy, CD-ROM…)
- Chọn “Include this location in the search:
Kích vào “Browse” bạn tìm đến đường dẫn chứa file driver vừa download về
ở đây là D:\English\WinXP

- Chọn “Next” chọn tiếp “Continue Anyway
- Khi cài đặt hoàn tất sẽ có thông báo bạn chọn “OK” và “Finish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Google